Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Home > Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

Η Διογένεια είναι μια συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης. Το υλικό που φιλοξενείται στη Διογένεια, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς ρητά, διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Άδεια Creative Commons

Αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων και θεωρείτε ότι υπάρχει υλικό στην ιστοσελίδα για το οποίο δεν έχετε δώσει άδεια δημοσίευσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@lis.upatras.gr δηλώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  • Πλήρεις λεπτομέρειες του υλικού
  • Το ακριβές url όπου βρήκατε το υλικό
  • Μία απόδειξη και μια δήλωση ότι, επί ποινή ψευδορκίας, είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα συνεργαστούμε μαζί σας είτε για την σωστή πιστοποίηση του υλικού, είτε την πλήρη αφαίρεσή του.