Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση αντικείμενων (500 total)

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/085_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεσται στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/016_istoria_triakonta_eton_JPEGs/002.jpg
Παγκόσμια ιστορία κατά τα έτη 1848-1878.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/018_la_vita_nova_Dante_JPEGs/001.jpg
Το πρώτο ποιητικό έργο του Δάντη, στο οποίο εκφράζει και υμνεί τον έρωτά του προς τη Βεατρίκη.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/028_la_grece/la grece_Page_001.jpg
Περιγραφή της Ελλάδας κατά την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται μέσα από ταξίδια.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/024_JPEGs/860.jpg
Παρουσιάζεται το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας καθώς και η ίδια η εκκλησία, ο οργανισμός, η εξουσία και τα…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/029_origin/tragedie_Page_001.jpg
Αναφέρεται στην προέλευση της τραγωδίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/065_JPEGs/001.jpg
Με τη μέθοδο ερωταποκρίσεων ο συγγραφέας προσπαθεί να εξοικοιώσει τους Έλληνες με έννοιες όπως η θρησκεία, η διοίκηση, τα δικαιώματα και…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/083_JPEGs/001.jpg
Ο Σπυρίδων Σκουφός με το ψευδώνυμο Πατριώτης Σ Σ μετέφρασε από το πρωτότυπο έργο τα κεφάλαια εκείνα που έκρινε πιο σημαντικά και σχετικά…

indpat_xilapothikes01.jpg
Γνωστοποίηση αλλαγής ιδιοκτησίας επιχείρησης.

industrialpatras09.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/002_JPEGs_/000-001.jpg
Πρόκειται για αρχαία ελληνική κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 425 π.Χ. στα Λήναια. Στο έργο αυτό ο Αριστοφάνης θέλοντας να…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/001_JPEGs/000-001.jpg
Πρόκειται για αρχαία ελληνική κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 414 π.Χ. στα Διονύσια. Στο έργο αυτό σατυρίζει την κατάσταση που…

industrialpatras11.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

industrialpatras01.01.jpg
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος (Αριθ. 5), με την οποία συστήνεται δωδεκαμελής επιτροπή για την…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/019_en_elladi_emporio_JPEGs/002.jpg
Παρουσιάζει το εμπόριο και την οικονομική κατάσταση στη Ελλάδα κατά το β' μισό του 19ου αιώνα και παράλληλα διατυπώνονται απόψεις…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/a119/119_JPEGs/myscan_00001.jpg
Αποτελεί την απάντηση του Γρηγόριου Βερναρδάκη σε κριτικές παρατηρήσεις του Σπυρίδων Βάση.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/a122/122-JPEGs/000.jpg
Περιλαμβάνει διορθώσεις στα κείμενα του Θουκυδίδη αναφέροντας και σύγχρονες εκδόσεις των κειμένων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/a092/092_JPEGs/001.jpg
Συλλογή διηγημάτων που αναφέρεται στους αγωνιστές του 1821 κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και κατά τα μετέπειτα χρόνια της…

indpat_myloiladopoulou.jpg
Εξωτερική άποψη των Μύλων από την οδό Αγίου Ανδρέου

[Alaxiotis]EpaggelmatikiExelixi.pdf
Έντυπο για την παρουσίαση έρευνας που διεξηγαγε το Γραφείο Διασυνδεσης και Επαγγελματικης Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών το…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2