Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση αντικείμενων (146 total)

  • Συλλογή: Εν Πάτραις

indpat_lialios01.jpg
Άποψη κεντρικού κτιρίου αλευρόμυλων Λιάλιου

indpat_lialios03.jpg
Άποψη κεντρικού κτιρίου αλευρόμυλων Λιάλιου από Κριτολάου

indpat_abex02.jpg
Εξωτερική άποψη των κτιρίων της ΑΒΕΞ

indpat_glaukos01.JPG
Μηχανικοί και εργάτες κατά την έναρξη της κατασκευής των έργων του Γλαύκου της περιόδου 1925 -1927

indpat_glaukos02.JPG
Οι σωλήνες του υδατόπυργου μέσω των οποίων διοχετευόταν το νερό με πίεση, λόγω του ύψους, στον υδροστρόβιλο. Η φωτογραφία είναι κατά την…

indpat_glaukos03.JPG
Πανοραμική άποψη του φράγματος κοντά στο τέλος της κατασκευής του.

indpat_glaukos04.JPG
Άποψη του εσωτερικού του υδροηλεκτρικού εργοστασίου με τους τρεις υδροστρόβιλους τύπου Francis που έδιναν κίνηση στις ηλεκτρογεννήτριες.

indpat_glaukos05.JPG
Εσωτερική άποψη του Θερμικού Εργοστασίου παραγωγής ρεύματος με έναν από του πρώτους κινητήρες ντίζελ κατασκευής Σούλτσερ ισχύος 750…

indpat_glaukos06.JPG
Απόδειξη κατανάλωσης ρεύματος που έχει εκδοθεί από το 'Ταμείον Προσωρινής Εκμεταλλεύσεως Υδροηλεκτρικών Έργων Γλαύκου', τον Ιούλιο του…

indpat_glaukos07.JPG
Απόδειξη κατανάλωσης ρεύματος που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Ανώνυμο Υδροηλεκτρική Εταιρία 'Γλαύκος' το Νοέμβριο του 1929.

indpat_glaukos08.JPG
Έκδοση για τα δέκα χρόνια λειτουργίας της 'Ελληνικής Ανωνύμου Υδροηλεκτρικής Εταιρίας 'Γλαύκος' 1929–1939' με την επιμέλεια του τεχνικού…

indpat_glaukos09.JPG
Εξώφυλλο της εκδοση του 1935 της 'Ε.Α.Υ.Ε. Γλαύκος' για τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου Γλαύκου, με την επιμέλεια του τεχνικού συμβούλου…

indpat_glaukos10.JPG
Υποδοχή του Βασιλέα Γεώργιου Β' στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού σταθμού από το Δήμαρχο Πατρέων Βασίλειο Ρούφο και τον πρόεδρο του…

indpat_glaukos12.JPG
Εσωτερικό εργοστασίου Γλαύκου και όργανα ελέγχου.

indpat_p.patraiki01.jpg
Ετικέτα της εταιρίας που μετεξελίχθηκε στην Πειραϊκή Πατραϊκή

indpat_aso02.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΑΣΟ

indpat_aso03.jpg
Αποδεικτικό παράδοσης Ποιοτικής Διαλογής

indpat_kollas01.jpg
Εξωτερική άποψη αποθηκών Κόλλα από Όθωνος & Αμαλίας

indpat_kollas02.JPG
Εξωτερική άποψη των Αποθηκών Κόλλα και των παραθύρων τους.

industrialpatras11.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

indpat_beso01.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1 κατά τη δεκαετία του 1980

indpat_beso02.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1 και του κεντρικού κτίριου με υψικάμινο
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2