Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση αντικείμενων (146 total)

  • Συλλογή: Εν Πάτραις

indpat_xilapothikes01.jpg
Γνωστοποίηση αλλαγής ιδιοκτησίας επιχείρησης.

industrialpatras09.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

industrialpatras11.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

industrialpatras01.01.jpg
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος (Αριθ. 5), με την οποία συστήνεται δωδεκαμελής επιτροπή για την…

indpat_myloiladopoulou.jpg
Εξωτερική άποψη των Μύλων από την οδό Αγίου Ανδρέου

indpat_fotaerio03.jpg
Σύμβαση της εργολαβίας για τον φωτισμό της Πάτρας με φωταέριο από την εταιρεία THOMSON – HOUSTON

indpat_aposkiti.jpg
Άποψη εγκαταστάσεων του Νηματουργείου Αργύρη Αποσκίτη

indpat_asimakopoulos.jpg
Άποψη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Ασημακόπουλου.

indpat_stafidapothikes03.jpg
Άποψη της Όθωνος Αμαλίας αρχές 20ου αιώνα με σταφιδοκιβώτια έτοιμα προς φόρτωση.

indpat_senegalias.jpg
Κάτοψη, τομή και τοπογραφικό εγκαταστάσεων του μηχανουργείου

industrialpatras14.jpg
Διαφημιστική αφισέτα της εταιρείας

indpat_p.patraiki01.jpg
Ετικέτα της εταιρίας που μετεξελίχθηκε στην Πειραϊκή Πατραϊκή

indpat_5e01.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων 5Ε και ειδικότερα του κεντρικού κτιρίου με υψικάμινο.

indpat_5e02.jpg
Εξωτερική άποψη του κτιρίου αποθηκών της 5E

indpat_abex02.jpg
Εξωτερική άποψη των κτιρίων της ΑΒΕΞ

indpat_anastasopoulos01.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων Εριουργίας Αναστασόπουλου

indpat_anastasopoulos02.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων Εριουργίας Αναστασόπουλου με λεπτομέρεια της πρόσοψης με την επωνυμία του εργοστασίου.

indpat_aso02.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΑΣΟ

indpat_beso02.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1 και του κεντρικού κτίριου με υψικάμινο

indpat_bourloumis02.JPG
Εξωτερική άποψη του κεντρικού διώροφου κτιρίου της σταφιδαποθήκης Βουρλούμη

indpat_bourloumis03.JPG
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων σταφιδαποθήκης Βουρλούμη με έμφαση στο παράθυρο με κιγκλίδωμα που φέρει το μονόγραμμα του ιδιοκτήτη.

indpat_gen.apothikes01.jpg
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων των Γενικών Αποθηκών από Όθωνος Αμαλίας
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2