Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση αντικείμενων (146 total)

  • Συλλογή: Εν Πάτραις

industrialpatras06.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

industrialpatras05.jpg
Επιστολή για παραγγελία καύσιμης ύλης–κάρβουνου

industrialpatras04.01.jpg
Πίνακας εξαρτημάτων ψεκαστήρων ΒΕΡΜΟΡΕΛ

industrialpatras02.jpg
Τιμολόγιο πώλησης προϊόντων

industrialpatras01.01.jpg
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος (Αριθ. 5), με την οποία συστήνεται δωδεκαμελής επιτροπή για την…

indpat_fotaerio03.jpg
Σύμβαση της εργολαβίας για τον φωτισμό της Πάτρας με φωταέριο από την εταιρεία THOMSON – HOUSTON

indpat_fotaerio02.jpg
Εξωτερική άποψη των κτιρίων, όπου ανακαινισμένα πλέον στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ,

indpat_stafidapothikes07.jpg
Λεπτομέρεια του γείσου με την επωνυμία της επιχείρησης.

indpat_stafidapothikes06.jpg
Εξωτερική άποψη της Σταφιδαποθήκης

indpat_stafidapothikes05.tif
Άποψη της αρκτικής πλευράς της λιμενικής ζώνης αρχές δεκαετίας `30 με τις σταδιδαποθήκες και τους Μύλους Τριάντη, μετέπειτα Μύλοι Αγίου…

indpat_stafidapothikes04.jpg
Άποψη του συγκροτήματος των σταφιδαποθηκών. Σε πρώτο πλάνο η σταφιδαποθήκη Ι. Σταυρόπουλου – Μπελούση

indpat_stafidapothikes03.jpg
Άποψη της Όθωνος Αμαλίας αρχές 20ου αιώνα με σταφιδοκιβώτια έτοιμα προς φόρτωση.

indpat_stafidapothikes02.jpg
Άποψη της Όθωνος Αμαλίας τη δεκαετία `50 με τις σταφιδαποθήκες εν ενεργεία.

indpat_stafidapothikes01.jpg
Εξωτερική άποψη του συγκροτήματος σταφιδαποθηκών

indpat_spiliopoulos.jpg
Εξωτερική άποψη της Οινοπνευματοποιίας

indpat_skouras03.jpg
Τιμολόγιο για την κατασκευή μεταλλικού εξαρτήματος

indpat_skouras02.jpg
Εσωτερική άποψη με εργαζόμενους

indpat_skouras01.jpg
Εξωτερική άποψη του Μηχανουργείου

indpat_senegalias.jpg
Κάτοψη, τομή και τοπογραφικό εγκαταστάσεων του μηχανουργείου

indpat_razabazoulas.jpg
Άποψη από Αγίου Ανδρέου του Σταφιδεργοστασίου

indpat_pirelli02.jpg
Άποψη των εγκαταστάσεων λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

indpat_pirelli01.jpg
Άποψη εισόδου των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου

indpat_panagiotopoulos02.jpg
Άποψη πίσω μέρους του εργοστασίου στη φάση αποπεράτωσης

indpat_panagiotopoulos01.jpg
Άποψη πρόσοψης του εργοστασίου στη φάση αποπεράτωσης
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2