Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση αντικείμενων (72 total)

  • Συλλογή: Απάνθισμα παλαιών εκδόσεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/048-1878_JPEGs/001.jpg
Βιβλιογραφία περιοδικών εκδόσεων και μονογραφιών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από το 1873 έως το 1877.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/048_1873_JPEGs/001.jpg
Βιβλιογραφία περιοδικών εκδόσεων και μονογραφιών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από το 1868 έως το 1872.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/028_la_grece/la grece_Page_001.jpg
Περιγραφή της Ελλάδας κατά την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται μέσα από ταξίδια.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/029_origin/tragedie_Page_001.jpg
Αναφέρεται στην προέλευση της τραγωδίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/085_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεσται στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/024_JPEGs/860.jpg
Παρουσιάζεται το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας καθώς και η ίδια η εκκλησία, ο οργανισμός, η εξουσία και τα…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/083_JPEGs/001.jpg
Ο Σπυρίδων Σκουφός με το ψευδώνυμο Πατριώτης Σ Σ μετέφρασε από το πρωτότυπο έργο τα κεφάλαια εκείνα που έκρινε πιο σημαντικά και σχετικά…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/065_JPEGs/001.jpg
Με τη μέθοδο ερωταποκρίσεων ο συγγραφέας προσπαθεί να εξοικοιώσει τους Έλληνες με έννοιες όπως η θρησκεία, η διοίκηση, τα δικαιώματα και…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/124_JPEGs/001.jpg
Περιέχει τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/121_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεται στο γλωσσικό ζήτημα, που δημιουργήθηκε αναφορικά με τη χρήση της δημοτικής ή της καθαρεύουσας και την πολιτική που έπρεπε να…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/120_JPEGs/001.jpg
Περιλαμβάνει τους μύθους του Αισώπου, περιγραφές ελληνικών πόλεων, διηγήματα, επιστολές και μέρος της ελληνικής μυθολογίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/049_JPEGs/002.jpg
Παρουσίαση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του 1919, τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία,…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/118_JPEGs/001.jpg
Αναφέρεται στην ελληνική γλώσσα, που έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, την οποία σχολιάζει και…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/117_JPEGs/000.jpg
Ηθογραφικό δράμα με θέμα την τραγική κατάληξη του έρωτα δύο νέων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/116_JPEGs/001.jpg
Συλλογή ποιημάτων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/100_JPEGs/image_00146.jpg
Παρουσιάζει την κατάσταστην Ελλάδα από το 1650 έως την Επανάσταση και τη δράση των κλεφτών και αρματολών. Στη συνέχεια αναφέρεται στη…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/099_JPEGs/001.jpg
Αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη της Χίου πριν την Ελληνική Επανάσταση, στη δημιουργία της βιβλιοθήκης Κοραή μετά την Επανάσταση και τελικά…

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/095_JPEGs/001.jpg
Συλλογή χρονογραφημάτων σχετικά με τον έρωτα.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/073_JPEGs/001.jpg
Πρόκειται για θεατρικό έργο.
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2