Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια"

Περιήγηση συλλογών (3 total)

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

ronco_01.jpg

Η συλλογή "Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών" συλλέγει και διαθέτει τεκμήρια…

Εν Πάτραις

IMG_7611.JPG

Η συλλογή "Εν Πάτραις" συγκεντρώνει ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τη βιομηχανική…

Συντελεστές: Ξενοφώντας Παπαευθυμίου, Βασίλειος Κανέλλης